Bir Ege Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kurulduğu günden beri, Manisa ve İzmir‘in önde gelen inşaat ve sanayii kuruluşlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri götürmüştür. Halen verdiği bu hizmetlerle, bölgenin bu alanda ki en güvenilir çözüm ortaklarından birisi olmayı başarmıştır.

Hakkımızda

Bir Ege OSGB, vermekte olduğu hizmetlerde, şirketi omuzlayan çok güçlü bir ekibe sahiptir. İçerisinde A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelleri olan deneyimli kadrosuyla firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermeye devam etmektedir.

Kurulduğu tarihten günümüze kadar, 100’ün üzerinde işletmeye, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti vermiş olan Bir Ege OSGB, hız kesmeden portföyüne yeni firmalar eklemeye devam etmektedir.

Kalite Politikamız

Bir Ege Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, “İnsana saygı, insani değerleri koruma ve geliştirme” olgularından yola çıkarak, yürüttüğü tüm iş ve süreçlerde;

* Ulusal ve TBMM tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve diğer tüm yükümlülüklere ve sözleşme şartlarına uyarak sürdürülebilir bir hizmet sunmayı,

* Güvenilir, çözüm odaklı ve kesintisiz bir hizmet sağlamak amacıyla tüm süreçlerin risk temelli yaklaşım ile kurulmasını ve yürütülmesini sağlamayı ve kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

* Katılımcı bir yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak için tüm süreçlerde liderliği ve çalışan katılımını ön plana çıkarmayı,

* Tüm süreçlerde, birlikte çalıştığı tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

* Hizmet verilen tüm müşterilerin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve müşteri geri bildirimlerini etkili bir şekilde yönetmeyi,

* Verilen hizmetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için teknoloji, bilgi ve iletişim sistemlerini kullanmayı,

* Hizmet verilen müşterilerin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına gönüllü katılımını teşvik ederek, sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmayı ve bu ortamın sürekliliğini sağlamayı,

* Müşterilerin iş sağlığı ve güvenliği performanslarını sürekli izleyerek gelişimlerine katkıda bulunmayı,

* İş sağlığı ve güvenliğinde farkındalığı arttıracak faaliyet ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı,

* İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, sektöründe lider bir kuruluş olmayı ve ülke ekonomisine ve iş güvenliği kültürünün oluşumuna katkıda bulunmayı,

amaçlar ve bu konuda her türlü desteği ilgili tüm taraflara vereceğini taahhüt eder.